V prípade, že nemáte dostatočný priestor pre zariadenie kompletnej Snoezelen miestnosti, alebo miestnosť plne nevyužijete a postačovali by vám jej časti, môžete si zariadiť senzorický kútik.

Senzorický kútik môže byť integrovaný do  bežného prostredia, či už je to trieda v materskej alebo základnej škole, alebo iná miestnosť v rámci zariadenia. Senzorický kútik môže byť vhodným miestom na oddych a relaxáciu počas edukačného procesu, môže byť miestom ,,stiahnutia sa“ detí, u ktorých dochádza k zmyslovému preťaženiu alebo rýchlejšej unaviteľnosti. Môže byť tiež miestom stimulácie a rozvoja zmyslového vnímania. Môže uľahčiť organizáciu vzdelávacieho procesu najmä v triedach, kde je heterogénna skupina žiakov.

Senzorický kútik je vhodnou alternatívou aj u dospelých klientov v rámci zariadení sociálnych služieb.

Senzorický kútik by mal byť od ostatného prostredia vizuálne oddelený, aby dieťa nebolo rušené vonkajším prostredím. Senzorický kútik môže pozostávať z príjemného miesta na sedenie alebo ležanie, či už je to polohovací vak, matrac alebo žinenka. Ďalej môže obsahovať drobné svietiace predmety alebo lampu z optických vlákien, ozvučené predmety, prípadne rôzne predmety na stimuláciu hmatového vnímania – loptičky alebo predmety rôznych veľkostí, tvrdosti alebo textúry. Jeho súčasťou môže byť aj prehrávanie hudby a v tomto prípade prehrávanej cez slúchadlá, aby nedochádzalo k rušeniu ostatných osôb nachádzajúcich sa v miestnosti.

Radi vám poradíme a pomôžeme s návrhom a zariadením relaxačného kútika. Poradenstvo je bezplatné. Môžete nás kontaktovať na telefónnych číslach alebo emailom:

Zákaznícka podpora + 421 949 788 452, info@3lobit.sk

PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D. – odborný garant vzdelávacích aktivít, +421 944 565 068, hrcova@3lobit.sk