Špeciálne zariadená a nadizajnovaná miestnosť, ktorá má stimulovať jednotlivé zmysly
a poskytovať priestor pre aktivity na uplatnenie terapie senzorickej integrácie
   

     

Miestnost pre senzoricku integraciu

      

Miestnosť musí byť nadizajnovaná tak, aby malo dieťa dostatok príležitostí na hru a pohyb. Miestnosť a jej vybavenie ho musí motivovať k aktivite a musí byť pre neho tou správnou výzvou (avšak pri splnení požiadavky jej základnej bezpečnosti).

Pri tvorení a zariaďovaní miestnosti musíme brať ohľad na tieto skutočnosti a požiadavky:

  • Rozloha: Miestnosť pre senzorickú integráciu by mala byť dostatočne veľká a mala by poskytovať adekvátny priestor pre pohybovú aktivitu dieťaťa.

  • Mäkké prvky: Veľmi dôležitá je bezpečnosť dieťaťa, a preto by miestnosť mala obsahovať mäkké prvky, najmä na podlahe a na stenách. Povrch podlahy môže byť celý mäkký, prípadne je možné tieto mäkké prvky odnímať, aby sa v miestnosti dalo pracovať s niektorými inými pomôckami (pojazdné dosky). Mäkký povrch je nevyhnutné mať pod visiacimi prvkami (hojdačky) alebo pri pomôckach, po ktoých dieťa lezie do výšky. Na bezpečnosť treba tiež myslieť pri inštalácii visiacich prvkov, napríklad hojdačiek alebo lanových systémov. Ich uchytenie musí byť bezpečné.

  • Visiace prvky: Miestnosť 

   pre senzorickú integráciu obsahuje najmä pomôcky na podporu vestibulárneho, proprioceptívneho a taktilného vnímania. Mali by ste mať preto k dispozícii aspoň dva rôzne visiace prvky, napríklad dva rôzne typy hojdačiek. Hojdačky, alebo iné visiace prvky vyžadujú dostatok voľného priestoru, aby bolo možné vykonať pohyb všetkými smermi, vrátane rotácie, bez kolízie alebo nárazu do steny, alebo inej pomôcky. 

  • Základné vybavenie: Miestnosť by mala okrem hojdačiek obsahovať najmä: pomôcky, na ktorých sa dá visieť alebo po nich liezť, pojazdnú dosku, trampolínu, rôzne taktilné materiály, veľké vaky, žinenky, záťažové pomôcky, tunely, lopty rôznej veľkosti a hmotnosti.

  • Voľný priestor: Miestnosť by nemala byť preplnená pomôckami, mal by v nej zostať dostatočný priestor na voľný pohyb alebo hru. Jednotlivé pomôcky (vrátane veľkých komponentov ako hojdačky) by mali byť pre dieťa dostupné tak, aby v prípade, že ich potrebuje, mohlo na ne siahnuť, alebo aby na ne mohlo ukázať a vypýtať si ich od terapeuta.

 

Je miestnosť nevyhnutná? Čo ak nemáme financie alebo priestor na vybudovanie miestnosti pre senzorickú integráciu?

Ak chcete uplatňovať senzorickú integráciu ako ucelenú intervenciu/terapiu, takáto miestnosť je potrebná. Pokiaľ nie je vo Vašich priestorových alebo finančných možnostiach mať samostatnú miestnosť pre senzorickú integráciu, je možné uplatniť jej prvky alebo senzorické stratégie aj v bežnom prostredí (trieda, telocvičňa, domáce prostredie). Tieto stratégie sú užitočné najmä v prípade, ak chcete eliminovať vysokú úroveň aktivity, alebo naopak zvýšiť úroveň bdelosti u pasívnych detí. Preukázali sa ako efektívne u detí, ktoré vyhľadávajú zmyslové podnety a prejavujú sa neprimeranou aktivitou alebo neštandardným správaním. Senzorické stratégie alebo aktivity sa vykonávajú podľa individuálnych potrieb a špecifík daného dieťaťa.

       

Miestnost pre senzoricku integraciu

    

Radi vám pomôžeme a poradíme

Radi vás budeme sprevádzať procesom tvorby miestnosti pre senzorickú integráciu:

 • Pomôžeme vám s návrhom miestnosti pre senzorickú integráciu a s výberom jej vybavenia.
 • Poradíme vám vhodné pomôcky na elimináciu neprimeranej aktivity, stereotypného správania, agresívneho správania, autostimulácie či na aktivizáciu dieťaťa.
 • Poradíme vám v rámci práce s metódou senzorickej integrácie alebo odporučíme vhodné senzorické stratégie pre prácu s dieťaťom alebo klientom v školskom alebo domácom prostredí.
 • Zaškolíme vás a vašich zamestnancov vo využívaní senzorickej integrácie v línii podporne pedagogickej aktivity. Tu si môžete kliknúť pre Harmonogram školení

 Poradenstvo ohľadom výberu vhodných pomôcok a zariadenia miestnosti je bezplatné.

    

Kontakty:

Zákaznícka podpora + 421 949 788 452, info@3lobit.sk

PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D. – odborný garant vzdelávacích aktivít, +421 944 565 068, hrcova@3lobit.sk