Kedykoľvek sa na nás obráťte, radi Vám poradíme!

  

Ako dlhoroční znalci metódy Snoezelen a senzorická integrácia Vám vieme pomôcť pri tvorbe multisenzorickej miestnosti, miestnosti pre senzorickú integráciu, výbere jednotlivých pomôcok a komponentov. Bez ohľadu na to, s ktorou cieľovou skupinou osôb pracujete, vždy vám vieme poradiť so správnu voľbu, aby Vaše vybavenie, prípadne miestnosť vyhovovali požiadavkám Vašej odbornej práce.

 

Pre odbornú radu neváhajte kontaktovať Petra Mészárosa na telefónnom čísle + 421 949 788 452 alebo prostredníctvom e-mailu na meszaros@3lobit.sk, prípadne našu odbornú garantku pre vzdelávanie PaedDr. Janu Hrčovú, Ph.D. na telefónnom čísle + 421 944  565 068 alebo prostredníctvom e-mailu na hrcova@3lobit.sk.

  

Snoezelen

Ak plánujete zariadenie multisenzorického prostredia (Snoezelen) alebo senzorického kútika, prípadne potrebujete ďalšie nasmerovanie vo vašej práci v tomto prostredí, náš tím je vám k dispozícii. Snoezelen patrí k finančne náročnejším prístupom, a preto nám záleží na tom, aby bol jeho potenciál v rámci Vašich zariadení plne využitý a aby z neho klienti profitovali v maximálnej možnej miere.

Vieme Vás previesť celým procesom tvorby multisenzorického prostredia tak, aby spĺňalo potrebné požiadavky vychádzajúce z individuálnych potrieb vašej cieľovej skupiny a vašich pedagogických alebo terapeutických zámerov.

  

 Naším cieľom je vytvoriť multisenzorické prostredie prispôsobené požiadavkám vašich žiakov či klientov, aby bolo čo najuniverzálnejšie a dovoľovalo široké spektrum aktivít.

  

 Neváhajte sa na nás obrátiť, ak:

 • chcete vytvoriť multisenzorickú miestnosť alebo senzorický kútik a neviete ako a kde začať,
 • potrebujete poradiť vhodné komponenty a pomôcky pre vašu cieľovú skupinu,
 • potrebujete vypracovať grafický návrh multisenzorickej miestnosti,
 • potrebujete zistiť, či je vami vyhliadnutá pomôcka vhodná pre vaše dieťa, žiaka, klienta a ako ju používať,
 • potrebujete poradiť ohľadom metód a spôsobov práce v multisenzorickom prostredí (Snoezelen),
 • potrebujete sa zaškoliť vo využívaní metódy Snoezelen, alebo chcete nechať vyškoliť vašich zamestnancov,
 • pracujete s metódou Snoezelen a neviete ako ďalej, alebo čelíte problémovým situáciám pri práci s klientom,
 • píšete kvalifikačnú prácu o multisenzorickom prostredí (Snoezelen) a chcete prekonzultovať jej zámer, alebo potrebujete odporučiť vhodné zdroje pre prácu.

   

Čo Vás čaká, keď sa pre nás rozhodnete

V prípade Vášho záujmu vás vieme sprevádzať celým procesom vzniku multisenzorickej (Snoezelen) miestnosti:

 • Na mieru pre vás vypracujeme ponuku s výberom pomôcok a komponentov.
 • Navrhneme a zakreslíme rozostavenie jednotlivých Snoezelen komponentov v miestnosti.
 • Dodáme Vám vysokokvalitné pomôcky a komponenty od renomovaných svetových výrobcov, ktoré boli dizajnované pre tento účel.

  

Snoezelen komponenty v našej ponuke sú vzájomne kompatibilné

Prinášame na náš trh jedinečný koncept pomôcok, ktoré sú ovládateľné pomocou WiFi. Optické vlákna, koberce s mliečnou dráhou, interaktívne plátna, interaktívne panely, bublinkové valce a ďalšie vybrané pomôcky v našej ponuke sú vzájomne kompatibilné. Vďaka tomu môže klient jediným dotykom špeciálneho ovládača zmeniť buď farbu jedného komponentu, alebo všetkých WiFi komponentov v miestnosti a zvoliť tak jednotnú atmosféru a súzvuk.

Pomôcky do nášho obchodíka starostlivo vyberáme z ponuky renomovaných európskych výrobcov a dodávateľov. Mnohé výrobky v našej ponuke boli vyvinuté špeciálne pre terapeutické, vzdelávacie a rehabilitačné využitie u ľudí so špeciálnymi potrebami. Vďaka tomu veľmi dobre odrážajú potreby detí i dospelých s rôznymi druhmi znevýhodnenia. Svoj účel dokážu naplniť aj pre potreby intaktnej populácie. Sú vyrobené z kvalitných odolných materiálov, vďaka čomu majú dlhú životnosť i pri častom a intenzívnom používaní. Materiály, z ktorých sa naše pomôcky vyrábajú, sú netoxické a zdravotne nezávadné, a preto Vašim deťom, žiakom a klientom nehrozí žiadne riziko ani pri ich vkladaní do úst či hryzení.

  

Vyškolíme Vás vo využívaní metódy Snoezelen

Okrem prípravy miestnosti Vás radi vyškolíme vo využívaní metódy Snoezelen. Tu nájdete náš Harmonogram školení.

   

Senzorická integrácia

Starostlivo zvolené zmyslové skúsenosti pomáhajú deťom organizovať a usporiadať prichádzajúce zmyslové podnety, čo vedie k zlepšeniu v oblasti učenia, správania, reči či vnímania. Správne skúsenosti vie deťom zabezpečiť vhodne zriadená miestnosť pre senzorickú integráciu.

  

Záleží nám na tom, aby sa metóda senzorickej integrácie dostala do povedomia odbornej verejnosti a rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

  

Ak sa zaujímate o metódu senzorickej integrácie alebo si plánujete zriadiť vo svojom zariadení miestnosť pre senzorickú integráciu, radi vám pomôžeme.

Neváhajte sa na nás obrátiť ak:

 • chcete vytvoriť miestnosť pre senzorickú integráciu a neviete ako a kde začať,
 • potrebujete poradiť vhodné komponenty a pomôcky pre vašu cieľovú skupinu,
 • potrebujete vypracovať grafický návrh miestnosti,
 • potrebujete zistiť, či je vami vyhliadnutá pomôcka vhodná pre vaše dieťa, žiaka, klienta a ako ju používať,
 • potrebujete poradiť ohľadom metód a spôsobov práce vrámci metódy senzorická integrácia,
 • potrebujete sa zaškoliť v metóde senzorická integrácia, alebo chcete nechať vyškoliť vašich zamestnancov,
 • uplatňujete metódu senzorická integrácia a neviete ako ďalej, alebo čelíte problémovým situáciám pri práci s klientom,
 • píšete kvalifikačnú prácu o metóde senzorická integrácia a chcete prekonzultovať jej zámer alebo potrebujete odporučiť vhodné zdroje pre prácu.

  

Čo vás čaká, keď sa pre nás rozhodnete

Radi vás budeme sprevádzať procesom tvorby miestnosti pre senzorickú integráciu:

 • Pomôžeme vám s návrhom miestnosti pre senzorickú integráciu a s výberom jej vybavenia.
 • Poradíme vám vhodné pomôcky na elimináciu neprimeranej aktivity, stereotypného správania, agresívneho správania, autostimulácie či na aktivizáciu dieťaťa.
 • Poradíme vám v rámci práce s metódou senzorickej integrácie alebo odporučíme vhodné senzorické stratégie pre prácu s dieťaťom alebo klientom v školskom alebo domácom prostredí.

   

Vyškolíme Vás v metóde senzorická integrácia

Zaškolíme Vás a Vašich zamestnancov vo využívaní metódy senzorickej integrácie v línii podporne pedagogickej aktivity. Tu nájdete náš Harmonogram školení.

   

Kontakty:

Zákaznícka podpora + 421 949 788 452, info@3lobit.sk

PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D. – odborný garant vzdelávacích aktivít, +421 944 565 068, hrcova@3lobit.sk