Zaži svoje zmysly

Sme špecialisti v oblasti senzoriky. Publikujeme články, organizujeme vzdelávacie semináre a radíme pri zariaďovaní multisenzorických miestností a prostredia pre metódu senzorickej integrácie.

V našom sensa shope si môžete zakúpiť jedinečné senzorické pomôcky, ktoré pre vás starostlivo vyberajú naši produktoví špecialisti.

Senzorické pomôcky

Obľúbené
Tamburína - More
Tamburína - More
39,95
Viac info
Novinka
Náladový aromadifuzér
Náladový aromadifuzér
59,95
Viac info
Hihňavá lopta
Hihňavá lopta
29,95
Viac info
Obľúbené
Pieskový had
Pieskový had
64,95
Viac info

Uvažujete o zriadení multisenzorickej miestnosti, kútika, alebo prostredia pre senzorickú integráciu (SI)? Radi vás prevedieme kompletným procesom tvorby vášho riešenia...

...od výberu pomôcok, ich rozkreslenia v priestore, inštalácie a technickej podpory až po zaškolenie k odborným metódam práce od našich ISNA certifikovaných lektorov. Zabezpečíme pre vás kompletnú realizáciu multisenzorického alebo SI prostredia aj pri menšom rozpočte.

Priebeh procesu

Priebeh procesu
  • KonzultácieKonzultácia
  • Výber pomocokVýber pomôcok a grafický návrh
  • DodanieDodanie a inštalácia
  • ZaučenieZaučenie k užívaniu pomôcok
  • ZaškolenieZaškolenie k odborným metódam práce
  • Technická podporaTechnická podpora
  • Ďalšie vzdelávanieĎalšie vzdelávanie

Máme viac ako 10 rokov skúseností. Vieme zodpovedať vaše otázky.
Radi vám poskytneme profesionálnu a odbornú radu

Kontaktujte nás

Kurzy a školenia

Kurzy a školenia

ŠKOLENIE ÚVOD DO PRÁCE V MULTISENZORICKOM PROSTREDÍ

Na úvodnom školení k problematike Snoezelen získate poznatky o teoretických, filozofických a historických východiskách Snoezelenu, o oblastiach jeho využitia, neurofyziologických východiskách, ako aj o možnostiach uplatnenia Snoezelenu v práci s vybranými cieľovými skupinami.

Viac info

Naša filozofia

Naša filozofia

Sme 3lobití tím, váš partner v oblasti senzoriky.

Veríme, že prijímajúci a ľudský prístup, odbornosť a zodpovedajúca kvalifikácia sú základom úspešnej a zmysluplnej práce s deťmi, dospelými a seniormi, ktorí si zasluhujú špeciálnu pozornosť.

Viac o nás

Články a novinky

Články a novinky

Senzorická integrácia ZŠ Bytča

“Miestnosť pre senzorickú integráciu, ktorú sme zrealizovali na našej škole, je výbornou pomôckou pre komplexné inkluzívne vzdelávanie našich žiakov.“

Katarína Hromcová,
riaditeľka základnej školy v Bytči.

Čítaj viac