Zákaznícka podpora

Cenové ponuky a zákaznícka podpora a technická podpora

tel: + 421 2 44 55 22 77  (v čase 8:00-16:00)
e-mail: info@3lobit.sk

Kontaktujte zákaznícku podporu, ak si prajete uskutočniť objednávku alebo chcete získať viac informácií o už realizovanej objednávke. Neváhajte sa na nás obrátiť s otázkami týkajúcimi sa fakturácie, platby a dodania pomôcok. Ochotne zodpovieme všetky vaše otázky týkajúce sa produktov v našom sortimente. Radi vám odporučíme vhodné pomôcky pre rôzne skupiny klientov a pripravíme pre vás ponuku s výberom komponentov pre plánovanú Snoezelen miestnosť alebo miestnosť pre senzorickú integráciu. Môžete sa na nás tiež obrátiť ohľadom technickej podpory alebo ak hľadáte špeciálne pomôcky, ktoré vám v našom sortimente chýbajú.

 

PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

Odborný garant, poradenstvo k metódam práce
tel: + 421 944 565 068
e-mail: hrcova@3lobit.sk

Je odbornou garantkou pre Snoezelen a lektorkou školení týkajúcich sa práce v multisenzorickom prostredí. Zodpovie vám odborné otázky týkajúce sa metódy Snoezelen. Môžete sa s ňou poradiť o konkrétnych postupoch a metódach práce v multisenzorickom prostredí. Vie vám odporučiť špecifické možnosti pedagogického a terapeutického využitia jednotlivých pomôcok u rôznych skupín klientov. Je spoluautorkou monotematickej publikácie a viacerých odborných článkov k metóde Snoezelen.

 

M. A. Peter Mészáros

3lobit, štatutár
tel: + 421 908 581 560
e-mail: meszaros@3lobit.sk

Je zodpovedný za celkový chod našej organizácie. Podieľa sa na tvorbe nových stratégií a prináša návrhy jej ďalšieho rozvoja. Obráťte sa na neho, ak máte inšpiratívne podnety pre skvalitnenie našich služieb.

 

KONTAKTNÉ A FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Kontaktná adresa

3lobit, s.r.o.
Račianska 71 
831 02  Bratislava
Slovenská republika

Fakturačné údaje

Sídlo spoločnosti:

3lobit, s.r.o.
Jégého 5
821 08 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 46 020 152, DIČ: 2023192820, IČ DPH: SK2023192820

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Názov účtu: 3lobit, s.r.o.

číslo účtu: 5113327205/0900

IBAN: SK57 0900 0000 0051 1332 7205

Obchodná spoločnosť 3lobit, s. r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka č.: 70749/B

Spoločnosť je v spoluvlastníctve občianskeho združenia 3lobit.