Nakoľko je kúpna zmluva medzi Kupujúcim a Predávajúcim sensa-shop.sk uzatvorená na diaľku, prostredníctvom internetového obchodu, ako Kupujúci - spotrebiteľ (nie právnická alebo fyzická osoba, ktorá kúpila tovar za účelom podnikania) máte nárok na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Podobne ako v kamennom obchode môžete tovar vyskúšať a následne vrátiť. Za vyskúšanie sa ale nepovažuje používanie tovaru.

Tovar je potrebné vrátiť v neporušenom a úplnom stave, tak ako vám bol doručený. Ak Vám bol s tovarom doručený darček v rámci akcie, je nutné vrátiť ho spolu s tovarom. Odstúpením Kúpnej zmluvy rovnako zaniká Darovacia zmluva. V prípade, že nám zašlete tovar so zníženou hodnotou, ste povinný zaplatiť náklady na opravu, ktorá je potrebná na to, aby sa tovar vrátil do pôvodného stavu.

Na tovar vyrobený na zákazku, teda bol upravený alebo vytvorený podľa špecifických požiadaviek zákazníka, sa zákonná lehota na odstúpenie od zmluvy nevzťahuje. Pri takomto type tovaru od zmluvy odstúpiť nemôžete.

POSTUP PRI ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY

  • Najneskôr v 14. deň od prevzatia tovaru vyplňte formulár na odstúpenie od zmluvy a zašlite nám ho na emailovú adresu: info@3lobit.sk.

  • Následne Vás budeme kontaktovať s ďalším postupom. Tovar nám nezasielajte späť na adresu, budeme ho vyzdvihovať kuriérom na naše náklady po dohode s Vami kuriérom GLS.

  • Po prijatí tovaru vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia Oznámenia od odstúpenia od zmluvy, zašleme peniaze za tovar vrátane nákladov na poštovné na vami uvedený bankový účet.