Naše bankové spojenie:

Úhradu prosím vždy realizujte až po obdržaní faktúry, ktorá vám príde spolu s tovarom.

 

Názov účtu: 3lobit, s.r.o.

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

číslo účtu: 5113327205/0900

IBAN: SK57 0900 0000 0051 1332 7205

 

Ďakujeme, váš 3lobití tím