Nosnosť hovorí, aké bremeno je závesné vybavenie schopné bezpečne uniesť. Zodpovedá celkovej hmotnosti osoby alebo osôb na hojdačke, hojdačky samotnej a tiaži, vytvorenej pohybom hojdačky. Nejedná sa o hmotnosť, pri ktorej vybavenie zlyhá, ale o maximálnu hmotnosť, ktorú vybavenie s úplnou istotou bezpečne zvládne.

Ak má používateľ napríklad 55 kg a hojdačka má 12 kg, ich celková hmotnosť je 67 kg. Keď viete celkovú hmotnosť, môžete vypočítať pohybové sily, ktoré na nich pôsobia. Tieto sa budú podstatne líšiť v závislosti od aktivít na hojdačke. Pri kontrolovaných terapeutických aktivitách na hojdačke (pri terapii senzorickej integrácie a podobných prístupoch) bude potrebné počítať s koeficientom 1.5. Teda v prípade nášho vzoru platí nasledovné:

používateľ (55 kg) + hojdačka (12 kg) = 67 kg * koeficient pohybovej sily 1.5 = 100.5 kg

Ak má hojdačka, ktorú plánujete použiť, nosnosť vyššiu ako 100.5 kg, je vaše používanie bezpečné.

Koeficient sa zvyšuje, ak sú aktivity na hojdačke veľmi dynamické. Čím intenzívnejšie hojdanie a pohyb, tým vyšší koeficient potrebujete použiť pre výpočet. Pre ilustráciu: artisti na trapéze vytvárajú pohybové sily rovnajúce sa štvornásobku celkovej hmotnosti. Môžete si to predstaviť aj takto: ak sa postavíte na váhu, táto ukáže vašu presnú hmotnosť. Ak však na váhu skočíte, na moment ručička ukáže omnoho vyššiu hmotnosť, kvôli pohybovým silám, ktoré na váhu v okamihu dopadu pôsobia. Samozrejme, takéto dynamické pohyby neočakávame pri terapeutickom používaní, pre ktoré sú tieto hojdačky určené.

Prekračovaním nosnosti udanej výrobcom vystavujete vašu hojdačku či závesné vybavenie vyššiemu riziku poškodenia a zlyhania, čo môže mať za následok materiálne škody aj zranenia používateľov.