SNOEZELEN V PRAXI – JEDNODENNÉ ŠKOLENIE

12. mar'18

Na školení získate poznatky a zručnosti vo využití jednotlivých prvkov a komponentov v multisenzorickej miestnosti.

Prihláška na školenie

Názov školenia:

Špecifiká práce v multisenzorickom prostredí – Snoezelen v praxi

Pre koho je školenie určené:

Jednodenné školenie je určené pedagogickým a odborným zamestnancom školských zariadení, zamestnancom zariadení sociálnych služieb, iným pracovníkom pomáhajúcich profesií, prípadne ďalším záujemcom. Je určené osobám, ktoré už absolvovali úvodné školenie „Teória práce v multisenzorickom prostredí“, prípadne iné úvodné školenie k danej problematike.

Obsahová náplň školenia:

Na školení získate poznatky a zručnosti vo využití jednotlivých prvkov a komponentov v multisenzorickej miestnosti, oboznámime vás s procesom zostavovania a priebehu Snoezelen jednotiek a vyškolíme v metódach a formách práce v multisenzorickom prostredí. Prakticky si vyskúšate vybrané námety na Snoezelen jednotky a získate informácie o možnostiach diagnostiky a zaznamenávaní zmien v správaní žiaka/klienta počas pobytu v multisenzorickej miestnosti.

Akreditácia: 

Školenie nie je akreditované, účastník obdrží doklad o účasti – Osvedčenie.

Cena školenia: 79 EUR (poplatok sa hradí vopred)

V cene školenia je započítané občerstvenie a materiály zo školenia. Celé školenie prebieha v multisenzorickej miestnosti v malej skupine, čo umožňuje vyššiu mieru interaktivity v skupine a možnosti diskusie, a hlavne neobyčajný zážitok z multisenzorického prostredia. Účastníci školenia si budú môcť vyskúšať dve miestnosti (bielu a tmavú) spolu o rozlohe 100 m2

Termín školenia:  28.4.2018

Čas školenia: od 9:00 do 17:00 s polhodinovou prestávkou na obed

Miesto školenia:  Detské mestečko Zlatovce, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín – Zlatovce (mapa: http://bit.ly/2CAi8I7)

Prihlásenie saprosím, vyplňte online prihlášku. V prípade otázok k organizácii alebo obsahu školení nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 944 565 068. 

Maximálny počet účastníkov: 10 (minimálny počet účastníkov: 6)

* * * * *

Školenie vedie: PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

Držiteľka medzinárodného certifikátu Snoezelen – Medzinárodná doplnková kvalifikácia Snoezelen ISNA-mse

Pôsobí na Spojenej škole (ŠZŠ) v Ružomberku ako pedagóg vykonávajúci špecializovanú činnosť s dôrazom na žiakov s autizmom a žiakov s viacnásobným postihnutím a ako odborná asistentka na Katedre špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je spoluautorkou prvej monotematickej recenzovanej publikácie o koncepcii Snoezelen v slovenskom jazyku. Venuje sa problematike vzdelávania jednotlivcov s mentálnym a viacnásobným postihnutím a možnostiam využívania Snoezelenu u rôznych cieľových skupín. Je odbornou garantkou vzdelávacích aktivít občianskeho združenia 3lobit. Absolvovala magisterské štúdium špeciálnej pedagogiky na Masarykovej univerzite v Brne, kde ukončila aj doktorandské štúdium s titulom Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association).

 


Cena školenia sa hradí VOPRED po potvrdení prihlášky zo strany 3lobit, o. z. Faktúra so žiadosťou o úhradu zálohovej platby účastníckeho poplatku Vám bude zaslaná e-mailom. Pre identifikáciu platby uvediete vo variabilnom symbole číslo faktúry, v špecifickom symbole dátum školenia a do poznámky pre prijímateľa platby Priezvisko účastníka.